HAP PZ

Hudební akademie Praha Pavly Zumrové. Pomáhali jsme s propagací především tvorbou letáků, diplomů, pozvánek apod.

HAP PZ